Συνάντηση ενεργειακών κοινοτήτων στην Αθήνα

Το ENCREMENCO συμμετείχε στη συνάντηση για τις ενεργειακές κοινότητες που διοργάνωσε το έργo H2020 COMPILE στις 27.11.2019 στην Αθήνα Η ομάδα υλοποίησης του ENCREMENCΟ συμμετείχε στη συνάντηση για τις ενεργειακές κοινότητες που διοργάνωσε το έργο COMPILE στις 27.11.2019 στην Αθήνα. Συμμετείχαν εταίροι του έργου από τη Σλοβενία, την Αυστρία, το Βέλγιο, την Ισπανία, την Κροατία,…

Περισσότερα