Συμβουλευτική εκδήλωση στην Καλαμάτα

Χάρη στην συνέργεια με το έργο BEACOΝ, το οποίο επίσης συγχρηματοδοτείται από το  πρόγραμμα για το κλίμα EUKI συνεργάτες του ΚΑΠΕ παρουσίασαν στους δημοτικούς υπαλλήλους της Καλαμάτας τις ευκαιρίες και τα οφέλη που προσφέρει η ίδρυση και λειτουργία μια ς ενεργειακής κοινότητας από φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης. Η παρουσίαση έγινε στο πλαίσιο ενός ευρύτερου συμβουλευτικού…

Περισσότερα